วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โกงจำนำข้าว โกงแบบบูรณาการการโกงจำนำข้าวจะไม่มีทางให้จับได้ ถ้าสามารถโกงได้ทุกขั้นตอน

ถ้าพนักงาน ธกส. ที่มาร่วมเป็นพยานรับจำนำที่โรงสีก็ร่วมโกง

ถ้าตำรวจที่เป็นพยาน คอยตรวจการรับจำนำก็ร่วมโกง
ถ้าโรงสีก็ร่วมโกง

ถ้าโกงได้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเจ้าหน้าที่ร่วมมือโกงทุกขั้นตอน

สุดท้ายก็เหมือนจะไม่มีการโกงเกิดขึ้น

แล้วก็ได้ข้อสรุปว่า โครงการนี้ไม่มีการโกง /@akecity

--------------------

ประเทศไทยได้ชื่อว่า มีการคอรัปชั่นมากที่สุดชาติหนึ่งในโลก

แต่นักการเมืองที่ถูกจับได้ว่า ทุจริต จนติดคุกจริง ๆ มีสักกี่คน ?

ที่ผมจำได้มีแค่คนเดียว คือนายรักเกียรติ สุขธนะ

ฉะนั้น ถ้าใครสามารถทำให้ทุกขั้นตอนของการโกง มีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมมือโกงได้ทุกขั้นตอน

สุดท้าย ถ้าโกงได้ทุกขั้นตอน = ไม่มีการโกงเกิดขึ้น !!

ฉะนั้น อาจมีนักการเมืองบางคนถามว่า
"ถ้าหาว่าผมโกงก็เอาหลักฐานมาสิ ถ้าไม่มีหลักฐานแสดงว่า ผมไม่ได้โกง"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น