วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

ตีความมาตรา 181 รักษาการ ครม. ตอน 2บทความต่อเนื่องจากบทความ ตีความมาตรา181 ครม.รักษาการ

เมื่อวานขณะผมกำลังขับรถกลับบ้าน ได้ฟัง fm.101 มีนักกฎหมายท่านนึงชื่อ อาจารย์ชัยยงค์ ไม่แน่ใจใช่ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ หรือไม่

อาจารย์ชัยยงค์บอกว่า กฎหมายที่กำหนดหน้าที่ ที่บังคับให้คนต้องกระทำ แม้จะต้องฝืนใจคน มีไม่กี่กฎหมายเช่น

กฎหมายเรื่องการเกณฑ์ทหาร แม้ชายไทยคนไหนจะไม่อยากมาเกณฑ์ทหาร หรือไม่อยากเป็นทหาร ก็ต้องมาเข้าระบบการเกณฑ์ทหารอยู่ดี นี่คือลักษณะกฎหมายเชิงบังคับ

หรือกฎหมายเกณฑ์แรงงานในช่วงสงครามเป็นต้น ที่เป็นลักษณะกฎหมายบังคับว่าต้องทำ ไม่ทำก็มีความผิด

แต่ในกรณีอาสามาทำงานการเมือง อาสามาเป็นนายกรัฐมนตรี หากไม่อยากทำหน้าที่ต่อไป ก็ลาออกได้ ไม่มีกฎหมายกำหนดบทลงโทษใด ๆ

การที่อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา181ได้บังคับว่า ต้องรักษาการนายกรัฐมนตรีต่อไปหลังยุบสภา มันเป็นแค่การกำหนดบทบาทหน้าที่ของรักษาการนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น

แต่ถ้าหากไม่อยากจะทำหน้าที่นั้นต่อไป ก็สามารถลาออกได้เสมอ ไม่มีบทลงโทษใด ๆ ไม่ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญใด ๆ เพราะการลาออกจากอาชีพหรือตำแหน่ง มันเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของทุกคน


----------------------ผมขอยกตัวอย่างใน รัฐธรรมนูญมาตรา 182 การพ้นจากตำแหน่งของรัฐมนตรี (รวมถึงนายกรัฐมนตรี)

เช่น

1 ตาย

ถามว่า ถ้าตอนนี้ยิ่งลักษณ์เกิดตายขึ้นมา จะถือว่า กระทำขัดมาตรา 181 ที่ต้องอยู่รักษาการนายกฯ หรือไม่ ?

2 ลาออก

ตรงนี้ก็เช่นเดียวกับการตาย คือ นายกมีสิทธิลาออกได้ และไม่ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญ เพราะมันเป็นสิทธิเสรีภาพของนายกรัฐมนตรีครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น