วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตีความ มาตรา 181 คณะรัฐมนตรีรักษาการ


ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ใน

มาตรา ๑๘๑ คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

นักวิชาการที่พยายามจะตะแบงเข้าข้างรัฐบาล มักจะอ้างว่า นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี จะต้องอยู่รักษาการจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีใหม่มาเข้ารับหน้าที่

จึงทำให้ยิ่งลักษณ์ไม่สามารถลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการ เพื่อหยุดการทำหน้าที่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 181 ได้กำหนดไว้

เหอะ ๆ นักวิชาการพวกนี้เรียนจบกฎหมายมาเสียเปล่า แต่ดันโง่คิดในมุมที่แตกต่างไม่เป็น ตีความกฎหมายแบบทื่อ ๆ โง่ ๆ

เพราะการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการนั้น ก็ไม่ได้ห้ามให้รองนายกรัฐมนตรีคนอื่น ๆ เข้ารักษาการแทนนายกรัฐมนตรี

เพราะรองนายกรัฐมนตรีสามารถรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีได้ รัฐธรรมนูญไม่ได้ห้าม

------------

แต่การที่นายกรัฐมนตรีรักษาการลาออกนั้น ถือเป็นการลาออกเพื่อเปิดโอกาสให้มีการสรรหานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เข้ามาทำหน้าที่รักษาการแทนต่างหาก

เพราะครม.รักษาการ ต่างจาก ครม.ที่ยังมีสภาผู้แทนราษฎรอยู่

ในช่วงที่สภาผู้แทนราษฎรยังมีอยู่ การลาออกของนายกรัฐมนตรีก็คือการลาออกทั้ง ครม.

แต่กรณีที่ยุบสภาไปแล้ว การลาออกจากการรักษาการนายกรัฐมนตรีคนเดียว จึงไม่ได้หมายถึงลาออกทั้ง ครม. รักษาการ

อย่างเช่น ถ้ายิ่งลักษณ์ลาออกจากตำแหน่งรักษาการแล้ว ก็ให้รองนายกรัฐมนตรีใน ครม.ยิ่งลักษณ์ อยู่รักษาการนายกรัฐมนตรีต่อไปได้อีกสักระยะ

(ทักษิณก็เคยลาออกจากนายกฯ รักษาการมาแล้วในปี 2549)

ซึ่งระหว่างนั้นให้ประธานหรือรองประธานวุฒิสภา นำรายชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นทูลเกล้าถวายโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีรักษาการคนใหม่ โดยอาศัยมาตรา 7

และเมื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทูลเกล้ารายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แทนแล้ว ก็มาเข้ารับหน้าที่รักษาการแทน ครม.ชุดเดิมต่อไปได้เลย

ไม่เห็นมีปัญหาตรงไหน เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามการลาออก หรือห้ามเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มารักษาการแทนซักหน่อย

ซึ่งในทางปฏิบัติจริง ๆ การลาออกสามารถกระทำได้ ไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด

แต่ที่นักวิชาการที่เข้าข้างรัฐบาลพยายามตะแบงก็เพื่อจะช่วยรัฐบาลที่ไร้ความชอบธรรมรักษาอำนาจต่อไปนั่นเอง

----------------

ขอถามนายโคทม อารยา เรื่องมาตรา 181

ตัวอย่างเช่น

ขณะที่นายกรัฐมนตรีรักษาการ นางสาวยิ่งลักษณ์ กำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้าน แล้วเกิดหัวใจวายระหว่างปฏิบัติกิจกามร่วมกับสามีที่ไร้ทะเบียนสมรสคนนั้น

แล้วนายกรัฐมนตรีรักษาการยิ่งลักษณ์เกิดอาการหัวใจวายตายคาเตียง

ถ้านายกรัฐมนตรีรักษาการเกิดตายกะทันหัน ปัจจุบันทันด่วน ไม่สามารถรักษาการนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปได้ 

ถามว่า ยิ่งลักษณ์ได้กระทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 181 หรือไม่ ??

ไอ้โคกระบือทม อารยา เอ๊ย !!

เพราะถ้ารัฐธรรมนูญห้ามลาออก ห้ามตาย สงสัยถ้ายมบาลเกิดจะมารับวิญญาณรัฐมนตรีคนไหนในช่วงนี้ คงต้องจับยมบาลไปขังคุกซะแล้ว

เพราะการลาออกจากตำแหน่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไม่มีรัฐธรรมนูญใด ๆ สามารถห้ามได้ครับ

---------------

เชื่อไหม ?

เราสามารถใช้มาตรา 7 สรรหานายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งได้

คลิกอ่านตีความมาตรา 181 ตอน 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น