วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กรณีตัวอย่าง ประชาธิปไตยเหี้ย ๆ


ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง มีคนจ่ายค่าส่วนกลางหมู่บ้านแค่ 400 คนเท่านั้น ส่วนคนที่ไม่จ่ายเลยมีมากถึง 600 คน

ทีนี้พอมีการประชุมหมู่บ้าน

ผู้นำชุมชนได้ถามประชามติคนในหมู่บ้านว่า จะลงโทษคนไม่จ่ายค่าส่วนกลางอย่างไรดี?


คน 600 คนที่ไม่เคยจ่ายค่าส่วนกลางหมู่บ้านเลย ได้ลงมติว่า ไม่ต้องลงโทษ แต่ให้คนที่เคยจ่ายส่วนกลางอยู่แล้วต้องจ่ายต่อไป ถ้าใครที่เคยจ่าย แต่ไม่ยอมจ่ายต่อไปถือเป็นความผิด ต้องโดนคนในหมู่บ้านกดดันขับไล่ให้ออกจากหมู่บ้านไป

ถาม แบบนี้เรียกว่า หมู่บ้านนี้มีประชาธิปไตยหรือไม่ ?

ตอบ จริง ๆ ไม่สามารถเรียกว่าประชาธิปไตยได้เลย

แต่ต้องเรียกว่า "โจราธิปไตย"--------------------

จากที่ผมยกตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าเสียงข้างมาก หรือเสียงส่วนใหญ่นั้น ไม่ได้แปลว่า คือความถูกต้องเสมอไป

แต่เสียงข้างมากหรือเสียงส่วนใหญ่ นั้นหมายถึง ความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้น ๆ ในเวลานั้น ๆ

ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้แปลว่า มีความชอบธรรม มีคุณธรรม เสมอไป


ส่วนคำว่าประชาธิปไตยจริง ๆ ไม่ได้แปลว่า เสียงส่วนใหญ่ หรือการเลือกตั้งเท่านั้น

แนะนำอ่าน ต้องมีหัวใจประชาธิปไตย ถึงจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง


ท่านพุทธทาสกล่าวว่า ระบอบประชาธิปไตยหากไม่มีศีลธรรมกำกับ ระบอบประชาธิปไตยนี่แหละ เลวที่สุด

(แล้วเคยรู้หรือไม่ ระบอบคอมมิวนิสต์จีนก็มีการเลือกตั้ง และมีระบบการเลือกตั้งที่ดีกว่าระบอบประชาธิปไตยของไทยด้วย)


เช่น ถ้ารัฐบาลชั่วหาเสียงว่า จะรับจำนำข้าวตันละ 2 หมื่นบาท แบบนี้ชาวนาก็เฮ แล้วก็เลือกรัฐบาลชั่วพรรค์นั้น เข้ามาโกงกินจัดสรรผลประโยชน์ในนโยบาย โดยอาศัยอ้างชาวนาบังหน้าอีกรอบ

ส่วนชาวนาก็เปรียบเสมือนคนไม่จ่ายค่าส่วนกลางทั้ง 600 คน ในกรณีที่ผมยกตัวอย่างด้านบนนั่นแหละครับ

ชาวนา ก็เปรียบเสมือนคนที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางหมู่บ้าน หรือที่เรียกว่า ภาษี นั่นแหละ แต่ชาวนากลับไปบังคับให้คนจ่ายค่าส่วนกลางหมู่บ้าน (หรือคนที่จ่ายภาษี) ที่มีจำนวนน้อยนิด ให้เอาเงินส่วนกลางมารับภาระซื้อข้าวจากชาวนาในราคาแพงกว่าราคาตลาด

แล้วต่อมา เมื่อไม่มีเงินมาซื้อข้าวในราคาแพง ก็ไปบังคับให้คนจ่ายค่าส่วนกลางไปกู้เงินมาซื้อข้าวจากชาวนาในราคาแพงอีก

พอนึกภาพออกไหมครับ ว่า ถ้าประชาธิปไตยเป็นแบบนี้มันแย่แค่ไหน

--------------------------

พวกเราไม่ได้รังเกียจการช่วยชาวนา แต่ต้องเป็นการช่วยแบบที่ชาวนาได้รับประโยชน์เต็ม ๆ จริง ๆ

ไม่ใช่ที่รัฐบาลชั่วแอบอ้างว่าช่วยชาวนาบังหน้า แต่กลับมีการโกงกินมากมาย และใช้เงินของชาติมหาศาลที่กลับเป็นการทำลายชาติทางอ้อม และผลประโยชน์นั้นก็ไม่ได้มาถึงชาวนาตามที่ควรจะเป็น

ไม่ใช่มาจากอาศัยการหาเสียงด้วยประชานิยมแบบชั่ว ๆ โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของประเทศที่จะตามมาภายหลัง เพื่อให้ได้ซึ่งคะแนนเสียงและอำนาจรัฐ

แล้วมาแอบอ้างว่า พวกกูมาจากการเลือกตั้งของเสียงส่วนใหญ่นะโว้ย !!


คลิกอ่าน พรรคการเมืองสัญญาว่าจะให้ผิดกฎหมายเลือกตั้ง1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ25 ธันวาคม 2556 18:21

    เรื่องจำนำข้าว ก็จะมีฟายแดงมาแถๆ ว่า โครงการดีอยู่แล้ว รัฐบาลไม่ได้โกงนะ ที่โกงคือพวกโรงสี ข้าราชการ บลาๆ รัฐบาลไม่เกี่ยว จะมาด่ารัฐบาลไม่ได้นะ

    ตอบลบ