วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

"กับดักประเทศไทย" วิสัยทัศน์โดนใจของบิ๊กตู่ 29 สิงหาคม 57ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติวันนี้ 29 ส.ค.57 ที่ผ่านมา

มีวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่โดนใจผมอย่างมาก ก็คือปัญหาเรื่องคนไทยมีค่าแรงสูง แต่คนไทยกลับมีเทคโนโลยีต่ำ

โดยบิ๊กตู่ ใช้คำว่า "กับดักประเทศรายได้ปานกลาง" ซึ่งส่วนหนึ่งในถ้อยแถลงของบิ๊กตู่ ได้พูดไว้มีตามนี้

"โดยปัจจุบันขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยยังถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีจุดด้อยที่สำคัญในด้านระบบราชการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ กฎหมายและกระบวนการเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจก็ยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของนักธุรกิจต่างชาติ จากศักยภาพเราในปัจจุบันเศรษฐกิจไทยจะต้องใช้เวลาอีกกว่า 12 ปี เพื่อจะก้าวผ่านกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เข้าสู่ประเทศรายได้สูง ในขณะที่เพื่อนบ้านบางประเทศจะเข้าสู่ประเทศรายได้สูงด้วยระยะเวลาอีกเพียง 6 ปีเท่านั้น จึงต้องเร่งรัด

นอกจากนี้ ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งมีมิติด้านเศรษฐกิจเป็น 1 ใน 3 เสาหลักจะเป็นความท้าทายสำคัญของไทยที่ต้องได้รับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางประเทศ ซึ่งเป็นทั้งประเทศหุ้นส่วนและคู่แข่งที่สำคัญทางเศรษฐกิจของไทยสรุปประเด็นปัญหาที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง โดยไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มีต้นทุนแรงงานถูก และประเทศที่มีการพัฒนาการทางเทคโนโลยีขั้นสูงได้ ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยทรงตัวท่ามกลางการเปิดเสรีและการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น"

-----------------

ใหม่เมืองเอก สรุป

สิ่งที่บิ๊กตู่ พูดนั้น แสดงว่า ท่านเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจไทยได้อย่างทะลุ และถูกต้องโดยเฉพาะปัญหาเรื่องที่ คนไทยมีค่าแรงสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านมาก ถ้าจะไปแข่งขันเรื่องค่าแรงถูกต่อไปก็คงไม่ได้อีกแล้ว

แต่ถ้าจะให้คนไทยที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีชั้นสูงเป็นของตัวเอง ไปแข่งกับประเทศที่มีค่าแรงสูงและมีเทคโนโลยีสูงด้วย คนไทยก็สู้เขาไม่ได้อีก

เพราะความรู้คนไทยในเรื่องการคิดค้นประดิษฐ์ โดยเฉพาะเรื่อง นวัตกรรม คนไทยเรากำลังด้อยกว่าชาติอื่น ๆ ไปแล้ว โดยเฉพาะผลสำรวจค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าทางการศึกษาของไทยน่าจะต่ำที่สุดในอาเซียน

แม้แต่กัมพูชาเขายังมีรถยนต์ที่เป็นยี่ห้อของคนเขมรเองแล้ว นั่นคือ ยี่ห้อ อังกอร์ เป็นรถยนต์ไฟฟ้า


หลายวันก่อนผมฟัง ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ พูดถึง ทำไมสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกของไทยถึงกำลังเริ่มแพ้ชาติอื่น ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตได้จากยอดการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยตกต่ำมาหลายปี

นั่นก็เพราะประเทศไทยตลอดช่วงเวลา 40 -50 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นแค่ประเทศรับจ้างผลิตเท่านั้น เมื่อเป็นแค่รับจ้างผลิตสินค้าให้ชาติอื่น

ถ้าวันใดที่ค่าแรงของไทยสูงขึ้น สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยก็จะแข่งขันด้านราคากับชาติที่ค่าแรงถูกกว่าไม่ได้

ในขณะที่ประเทศจีนเปิดประเทศหลังไทยร่วม 40 ปี แต่ปัจจุบันนี้ จีนกลายเป็นประเทศผู้ผลิตไฮเทคโนโลยีอันดับต้น ๆ ของโลกไปแล้ว เหตุเพราะคนจีนเขาสนใจเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่าคนไทยมาก ๆ แบบเทียบกันไม่ติดเลย

ในขณะที่จนวันนี้ประเทศไทยก็ยังเป็นแค่ประเทศรับจ้างผลิตสินค้าไฮเทคโนโลยีของคนอื่นต่อไป

ดังนั้นถ้าขืนปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป ประเทศไทยของเราและคนไทยเราจะแย่แน่ ๆ

ผมชอบจริง ๆ วิสัยทัศน์เรื่องกับดักรายได้ปานกลางของนายกฯ ประยุทธ์ จริง ๆ เพราะไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนมองเห็นถึงปัญหานี้เท่าที่ควร

เพราะนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งแต่ละคน ก็เอาแต่คิดตื้น ๆ เอะอะอะไรก็เอาแต่ขึ้นค่าแรงง่าย ๆ เพื่อหวังคะแนนเสียงเท่านั้น โดยที่ไม่เคยสนว่า จะมีปัญหาอะไรตามมาอีกมากมาย

เพราะปัญหาที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยในวันนี้คือ คนไทยมีความรู้ด้านเทคโนโลยีต่ำ แต่กลับมีค่าแรงสูง !!


คลิกอ่าน หลังแปรรูป ปตท. ใครได้ผลประโยชน์มากที่สุด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น