วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สิ่งที่ง่ายที่สุด ยากที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุดในทัศนะใหม่เมืองเอก


พอดีได้รับการแชร์ไลน์รูปภาพเกี่ยวกับสิ่งใดง่ายที่สุด สิ่งใดยากที่สุด และสิ่งใดยิ่งใหญ่ที่สุด ในทัศนะของนักปราชญ์นามว่า รพินทรนาถ ฐากุร ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวอินเดีย ในศาสนาฮินดู ผู้ซึ่งเป็นทั้งจิตรกร เป็นทั้งกวี และเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลด้านวรรณกรรมใน ค.ศ.1913 ซึ่งถือเป็นชาวเอเซียคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขานี้สิ่งที่ท่านคุรุรพินทรนาถ ฐากุร ว่ามานั้นไม่ผิดแต่อย่างใด เพราะเรื่องของทัศนะความเห็นเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับความรู้สึกของคนเรานั้นไม่มีถูก ไม่มีผิด

คุณผู้อ่านเองก็มีความเห็นของตัวเองว่า สิ่งใดง่ายที่สุด สิ่งใดยากที่สุด สิ่งใดยิ่งใหญ่ที่สุด ได้เช่นกัน

แต่สำหรับผม ใหม่เมืองเอก ก็มีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน ตามกำลังความรู้ที่ผมพอมี และเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวเท่านั้น แต่ก็อยากแชร์ให้คุณผู้อ่านได้อ่าน หวังว่าคุณอาจได้ข้อคิดดี ๆ เช่นกัน ตามนี้ครับ

ถาม สิ่งใดง่ายที่สุด ?

ขอตอบว่า เห็นแก่ตัวง่ายที่สุด เพราะปุถุชนทั่วไปย่อมมีความเห็นแก่ตัวเป็นสันดานอยู่แล้ว แต่จะมีมากหรือมีน้อย จะเป็นโทษหรือเป็นคุณแก่ตัวเองและผู้อื่นอย่างไรนั้น ก็แล้วแต่คน ๆ ไป

จะมีเพียงพระอรหันต์เท่านั้นที่หมดสิ้นความเห็นแก่ตัวแล้ว


ถาม สิ่งใดยากที่สุด ?

ขอตอบว่า การปล่อยวางยากที่สุด เพราะ การปล่อยวาง เป็นสิ่งที่ปุถุชนทั่วไปควรหัดปล่อยวางให้เป็นบ้าง เพื่อลดทุกข์ จะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนจิตใจของแต่ละคน

แต่จะมีเพียงพระอรหันต์เท่านั้น ที่ไม่ต้องปล่อยวางแล้ว เพราะพระอรหันต์หมดจากกิเลสและทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วนั่นเอง


ถาม สิ่งใดยิ่งใหญ่ที่สด ?

ขอตอบว่า การให้อภัยยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะการให้อภัยนั้นเป็นหลักธรรมยิ่งใหญ่ที่สุด คือหลักธรรมพื้นฐานของผู้ที่ปรารถนาจะตัดภพตัดชาติ

หากผู้ใดไม่รู้จักการให้อภัยเป็นพื้นฐานหลักธรรมในใจ (อโหสิกรรม) ผู้นั้นย่อมไม่มีวันพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย

-----------------

แล้วคุณผู้อ่านล่ะครับ คิดว่าสิ่งใดง่ายที่สุด สิ่งใดยากที่สุด และสิ่งใดยิ่งใหญ่ที่สุดในทัศนะของคุณผู้อ่านเอง ??


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น